FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बजेट २०८०।०८१

८०/८१ 09/21/2023 - 08:39 PDF icon Budget 080081.pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०८०/०८१

८०/८१ 06/24/2023 - 19:46 PDF icon दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको नीती तथा कार्यक्रम २०८०.pdf

आंव २०७९-८० को बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 07/29/2022 - 16:22 PDF icon आ-व २०७९-८० को बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व ७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७८-७९ 12/15/2021 - 11:36 PDF icon आव 2078।79 को नीति तथा कार्यक्रम, दुप्चेश्वर_Final.pdf

FISCAL YEAR 2078-2079 BUDGET BOOK

७८-७९ 07/18/2021 - 14:42 PDF icon आ व ७८-७९ को बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व.२०७७।७८ को बजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/12/2020 - 14:40 PDF icon आ.व.२०७७।७८ को बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

निति तथा कार्यक्रम २०७६

७६/७७ 06/25/2019 - 16:36 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०७६

आर्थिक वर्ष २०७५-२०७६ (पुजिगत र चालु) को बजेट

७५/७६ 08/13/2018 - 16:59 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७५-२०७६ (पुजिगत र चालु) को बजेट

आर्थिक वर्ष २०७४-२०७५ बजेटको (चालु र पुजिगत) खर्चको विवरण

७५/७६ 08/13/2018 - 16:27 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७४-२०७५ बजेटको (चालु र पुजिगत) खर्चको विवरण

दोस्रो गाऊ सभाबाट पारित पुजिगत खर्च विवरण

७४/७५ 03/22/2018 - 12:52 PDF icon दोस्रो गाऊ सभाबाट पारित पुजिगत खर्च विवरण.pdf