FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सवारी साधनको विवरण । ७८-७९ 04/04/2022 - 15:48 PDF icon आ.व.७८-७९20220404_15405221.pdf
दुप्चे्श्वर गाउँपालिका क्षेत्र भित्र आर्थिक तथा सामाजिक कारणले जोखिममा परेका घरधुरिहरुको तथ्यांक विवरण ७८-७९ 09/10/2021 - 13:07 PDF icon Dupcheshwor Vulnerability Assessment Report objective and Methodology.pdf, PDF icon LNOBs data of Dupcheshwor.pdf
आ व ७७-७८ को खर्चको विवरण ७९-८० 08/19/2021 - 12:15 PDF icon आ व ७७-७८ को खर्चको विवरण.pdf
आ. व. २०७७/७८ को प्र.रो.का को प्राथमिकताक्रम सूची । ७७/७८ 12/02/2020 - 15:12 PDF icon priority_list_2020_dupcheshwor.pdf
आवधिक विकास योजना (२०७६-२०८१) ७६/७७ 11/30/2020 - 12:33 PDF icon आवधिक विकास योजना (२०७६-२०८१)
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता गरुयोजना ७६/७७ 11/29/2020 - 15:49 PDF icon खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता गरुयोजना
लैंङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण (लैससास) परिक्षण ७६/७७ 11/29/2020 - 15:48 PDF icon लैंङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण (लैससास) परिक्षण
स्थानीय सरकार संस्थागत स्वमूल्याङ्कन ७६/७७ 11/29/2020 - 15:47 PDF icon स्थानीय सरकार संस्थागत स्वमूल्याङ्कन
राजस्व सुधार कार्ययोजना ७६/७७ 11/29/2020 - 15:46 PDF icon राजस्व सुधार कार्ययोजना
गाउँ बस्तुस्थिति विवरण ७६/७७ 11/29/2020 - 15:45 PDF icon गाउँ बस्तुस्थिति विवरण

Pages