FAQs Complain Problems

वडा पूर्व पदाधिकारीहरु

नाम Designation Ward ईमेल फोन नं
सुन बहादुर तामाङ वडा अध्यक्ष दुप्चेश्वर वडा नं : १ ९८५१००४६६९
मानबिर तामाङ वडा सदस्य दुप्चेश्वर वडा नं : १
दावा तामाङ वडा अध्यक्ष दुप्चेश्वर वडा नं : २ 9816639973
उमा थापा वदा सदस्य (महिला) दुप्चेश्वर वडा नं : ५ ९८५१२३५१८
सुनमाया तामाङ वदा सदस्य (महिला) दुप्चेश्वर वडा नं : २ ९८११०५६२९४
सानु माया बि क वडा सदस्य ( दलित महिला) दुप्चेश्वर वडा नं : ५ ९८४९२०५०१६
पार्वती तामाङ वदा सदस्य (महिला) दुप्चेश्वर वडा नं : २ ९८११०१३५०९
हेाम ब तामाङ वडा सदस्य दुप्चेश्वर वडा नं : ५ ९८४१५४८०८७
भगवान तामांग वडा सदस्य दुप्चेश्वर वडा नं : २ ९६१४९६७८१५
यज्ञ ब थापा वडा सदस्य दुप्चेश्वर वडा नं : ५ ९८४९२९४६५५

Pages