FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ ७४/७५ 07/04/2018 - 12:36 PDF icon दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५
दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/31/2018 - 11:15 PDF icon दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
स्थानीय तहको उपभो समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि (२०७४) ७४/७५ 05/30/2018 - 10:55 PDF icon स्थानीय तहको उपभो समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि (२०७४)
दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 05/24/2018 - 12:35 PDF icon दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक सु्द्रढीकाराण कार्यक्रमसम्बन्धी, २०७५ ७४/७५ 05/24/2018 - 12:27 PDF icon सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक सु्द्रढीकाराण कार्यक्रमसम्बन्धी, २०७५
संविधान ७४/७५ 09/12/2017 - 10:36 PDF icon नेपालको संविधान_0.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 09/12/2017 - 10:29 PDF icon दुप्चेश्वर गाउँ कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि (1).pdf
गाउँ पालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 09/12/2017 - 10:28 PDF icon दुप्चेश्वर गाउँपालिका कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४.pdf
गाउँ पालिकाको कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 09/12/2017 - 10:27 PDF icon कानुन
दस्तावेजहरु ७४/७५ 09/09/2017 - 12:31 PDF icon Nijamati sewa niyamawali.pdf