FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षा नियमावलि २०७४ ७९-८० 03/09/2023 - 15:35 PDF icon शिक्षा नियमावली, २०७४.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधी २०७७ ७७/७८ 02/15/2023 - 18:06 PDF icon guideline _GBV_Dupcheshwor.pdf
लैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण नीति २०७७ ७७/७८ 02/15/2023 - 18:05 PDF icon GESI Policy_Dupcheshwor_ 2077.pdf
बिरामीको उपचार को लागि आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९-८० 12/18/2022 - 16:07 PDF icon बिरामीको उपचार को लागि आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका,२०७९ ७९-८० 12/05/2022 - 12:51 PDF icon दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका,२०७९.pdf
शैक्षिक छात्रवृति व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 12/05/2022 - 12:50 PDF icon शैक्षिक छात्रवृति व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
श्रेणीविहिन जनशक्ति छनौट सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ ७९-८० 12/05/2022 - 12:49 PDF icon श्रेणीविहिन जनशक्ति छनौट सम्बन्धी मापदण्ड २०७९.pdf
दुप्चेश्वर प्रहरी विधेयक, २०७९ ७९-८० 12/05/2022 - 12:49 PDF icon दुप्चेश्वर प्रहरी विधेयक, २०७९.pdf
दुप्चेश्वर क्षेत्र विकास कोष ऐन दोस्रो संसोधन २०७४ ७९-८० 12/05/2022 - 12:44 PDF icon दुप्चेश्वर-क्षेत्र-विकास-कोष-ऐन-दोस्रो-संसोधन २०७४.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ ७४/७५ 07/04/2018 - 12:36 PDF icon दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५

Pages

जानकारी