FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नवीनतम कृषि प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 01/24/2024 - 12:35 PDF icon नवीनतम कृषि प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि, २०८०.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 01/08/2024 - 13:45 PDF icon दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९.pdf
दुप्चेश्वर गाउँपालिका न्यायीक समिति ऐन २०७४ ७४/७५ 01/03/2024 - 13:24 PDF icon दुप्चेश्वर गा.पा न्यायिक समिति (कार्यविदि सम्बन्धी) ऐन, २०७४.pdf
आर्थक ऐन २०८० ८०/८१ 09/28/2023 - 11:19 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
दुप्चेश्वर गाउँपालिका खेलकूद विकास,सँचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 09/19/2023 - 12:16 PDF icon दुप्चेश्वर गाउँपालिका खेलकूद विकास,सँचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ८०/८१ 08/27/2023 - 08:31 PDF icon दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको पाईप वितरण कार्यविधि- 20८० ८०/८१ 08/23/2023 - 10:27 PDF icon दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको पाईप वितरण कार्यविधि- 20८०.pdf
दुप्चेश्वर गाउँपालिकको सडक हेरालु व्यवस्थापन कार्यविधि-२०८० ८०/८१ 08/11/2023 - 14:16 PDF icon दुप्चेश्वर गाउँपालिकको सडक हेरालु व्यवस्थापन कार्यविधि-२०८०.pdf
दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०८० ७९-८० 07/03/2023 - 16:53 PDF icon दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०८०.pdf
दुप्चेश्वर गाउपालिकको एम्बुलेन्स संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ७९-८० 06/04/2023 - 11:04 PDF icon दुप्चेश्वर गाउपालिकको एम्बुलेन्स संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf

Pages

जानकारी