FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७७।७८ को नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 06/23/2020 - 18:14 PDF icon आव २०७७।७८ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

दुप्चेश्वर गाउँ कार्यपालिकाको २४ औ बैठकले गरेको निर्णयहरु

७४/७५ 06/01/2018 - 11:33

दुप्चेश्वर गाउँ कार्यपालिकाको २३ औ बैठकले गरेको निर्णयहरु

७४/७५ 06/01/2018 - 11:30

मिति २०७५/१/२६ गते बसेको दुप्चेश्वर गाउँ कार्यपालिकाको २२ औ बैठकले गरेको निर्णयहर

७४/७५ 05/11/2018 - 11:07 PDF icon मिति २०७५/१/२६ गते बसेको दुप्चेश्वर गाउँ कार्यपालिकाको २२ औ बैठकले गरेको निर्णयहर

मिति २०७५-०१-०७ गते शुक्रवारका दिन बसेको दुप्चेश्वर गाउँ कार्यपालिकाको २० औं वैठकले गरेका निर्णयहरु

७४/७५ 04/24/2018 - 16:48 PDF icon दुप्चेश्वर गाउँ कार्यपालिकाको २० औं वैठकले गरेका निर्णयहरु.pdf