FAQs Complain Problems

उपस्थिति हुने सम्बन्धमा ।

श्री गा.पा अध्यक्ष ज्यू
श्री गा.पा उपाध्क्ष ज्यू
वडा अध्यक्ष ज्यू (सवै)
कार्यपालिका सदस्य ज्यूँ (सवै)
विषयगत शाखा प्रमुख (सवै)
दुप्चेश्वर गाउँपालिका, नुवाकोट ।

आर्थिक वर्ष: